Home

Verslag commissievergaderingen 30-03-17

 

Om 19:30 begonnen gisteren de commissie Mens & Maatschappij en Ruimte, Economie & Bedrijfsvoering.

De commissie M&M behandelt zaken die betrekking hebben op het gebied van sociaal domein en arbeidsparticipatie, volksgezondheid, onderwijs sport, cultuur en sociale woningbouw. De voorstellen die gisteren aan de orde kwamen hadden betrekking op het voorgenomen beleid van de GGD en de opheffing van de dienst Optimisd, de voormalige sociale dienst van onder meer Veghel. Wat ons betreft onderschrijven wij de richting die de GGD op wil en het opheffen van de Optimisd is onvermijdelijk, waardoor wij aan deze voorstellen geen woorden vuil maakten. Ook vanuit andere fracties was er unanieme instemming met de plannen; alle voorstellen zijn bestempeld als hamerstuk.

 

De commissie REB duurde een stuk langer dan de commissie M&M en was ook een stuk interessanter, vanwege het feit dat er tegen het einde meer debat en discussie was. De commissie behandelt zaken die betrekking hebben op gebied van economische zaken, recreatie en toerisme, wonen openbare ruimte en milieu, stadsontwikkeling, verkeer en vervoer en bedrijfsvoering. Gisteren kwamen vier bestemmingplannen aan de orde die allen als hamerstuk zijn bestempeld met uitzondering van ‘De Dubbelen’, omdat een amendement is ingediend met betrekking tot het hanteren van de gebiedsaanduiding ‘overige zone - watergebonden’, welke wij vanzelfsprekend zullen steunen! Verder is de verordening ereburgerschap, erepenning en jeugdlintje als hamerstuk aangeduid. Als gevolg kunnen zeer waarschijnlijk vanaf volgende week mensen die zich bovengemiddeld voor onze gemeente hebben ingezet beloond worden!

De enige echte discussie vond plaats toen ons initiatiefvoorstel samen met de SP ter sprake kwam. Het voorstel hield in dat raadsleden en commissieleden geen 18 euro voor digitale apparatuur meer kunnen aanvragen bovenop hun raadsvergoeding en onkostenvergoeding. Een raadslid ontvangt namelijk 1460,84 per maand als vergoeding, hierbovenop meer dan 100 euro bijdrage aan ziektekosten en nog een onkostenvergoeding van 167,65. Wat ons betreft is dat voldoende en is een extra 18 euro per maand niet nodig om een laptop of soortgelijk apparaat van te bekostigen. Het feit dat papierloos vergaderd wordt en hiervoor een apparaat aangeschaft moet worden levert inderdaad kosten op, maar die kosten kunnen ruim uit de onkostenvergoeding die reeds beschikbaar is betaald worden. Hart voor Schijndel en D66 gaven aan dat deze vergoeding voor commissieleden zou moeten blijven gelden, omdat zij maar een relatief kleine vergoeding krijgen en voor het werk dat zij verzetten. Hiermee kunnen wij en de SP instemmen en dit zal dus worden aangepast in ons initiatiefvoorstel. Tijdens de aankomende raadsvergadering van 6 april zal over dit initiatiefvoorstel worden gestemd!