Home

Eerste wissel binnen fractie Lijst Blanco

 

De eerste wissel binnen de fractie Lijst Blanco is bijna een feit. Burgercommissielid Luc van den Tillaart vertrekt in augustus voor zijn studie naar Kingston (Canada). Hier zal hij gaan studeren aan Queens University voor vijf maanden. Hij zal na zijn studiereis weer terugkeren in de fractie van Lijst Blanco. Luc kennende zal die zich ook vanuit de andere kant van de wereld blijven bezighouden met Lijst Blanco.

De plaats van burgercommissielid zal nu worden ingevuld door de nummer 7 van de kieslijst: Carlijn Geerdink. (21). Carlijn komt uit  Veghel. Zij zal tijdens de raadsvergadering van 13 juli officieel geïnstalleerd worden, maar is achter de schermen al volop bezig met de voorbereidingen. Met als achtergrond haar studie Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit levert ze al vanaf de oprichting een waardevolle bijdrage onze partij. Lijst Blanco is er van overtuigd dat dit zich gaat doorzetten in de politiek van Meierijstad.  Na de zomervakantie gaat ze echt beginnen als commissielid en ze zal dit voornamelijk doen in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering (REB). Carlijn is het afgelopen halfjaar ook al veel betrokken geweest bij Lijst Blanco. Zo heeft ze mee campagne gevoerd, heeft ze een jongerendebat gedaan en is ze altijd aanwezig bij onze vergaderingen en daar laat ze van zich horen. Ook heeft ze na de verkiezingen samen met onze fractievoorzitter Thijs van Zutphen mee het gesprek gevoerd met de informateur Jan van Loon.