Home

Lijst Blanco houdt zich druk bezig met wat er speelt on inwoners van Meierijstad. Wanneer deze inwoners een melding maken bij de gemeente vinden wij dat dit uiterst serieus genomen moet worden. Door reacties op de vraag om uniforme rotondes zijn wij in aanraking gekomen met inwoners die meldingen maakten over onveilige verkeerssituatie's maar de vervolg procedure bleef voor hen onbekend. Wanneer het de veiligheid van burgers betreft is een zorgvuldige aanpak belangrijk, Lijst Blanco heeft middels technische vragen meer duidelijkheid gevraagd over procedure naar aanleiding van meldingen gevaarlijke verkeerssituatie’s.

 

Lees hier de vragen van Lijst Blanco inclusief het antwoord vanuit het college.