Home

Hondenbelasting

Lijst 7, Lijst Blanco tegen hondenbelasting

Donderdag 13-10 schreef het Eindhovens Dagblad en Brabants Dagblad dat hondenbelasting een bespreekbaar onderwerp is voor lijst 7, Lijst Blanco. Dit was helaas een onvolledige interpretatie van ons standpunt. Wij zijn namelijk tegen hondenbelasting, nu en ook in de toekomst in Meierijstad.

Op een ander gebied met betrekking tot honden, heeft Lijst 7, Lijst Blanco nog zeker wat te melden! Overtredingen en overlast begaan door hondeneigenaren moeten streng aangepakt worden. Dit geldt overigens niet enkel voor hondenoverlast, maar voor alle vormen van overlast en asociaal gedrag in het algemeen. Neem bijvoorbeeld afval weggegooid op wegen en in bermen en het vernielen van gemeentelijke eigendommen, zoals prullenbakken tijdens Nieuwjaar. We kunnen ons voorstellen dat er in bepaalde gevallen eerst een waarschuwing gegeven wordt, maar later dient het echt raak te zijn! Van de middelen die vervolgens binnenkomen via de boetes kunnen de manuren en verdere kosten van handhaving betaald worden. Mensen die zich keurig gedragen moeten namelijk niet financieel opdraaien voor het wangedrag van anderen. Onze Boa’s zijn in staat hiervoor te zorgen. Tot op heden lijkt het echter wel alsof deze ambtenaren aangesteld zijn om parkeerschijven te checken en fout geparkeerde auto’s te beboeten, maar als het aan ons ligt worden ze veel breder ingezet! Verder zal Lijst Blanco in de toekomst zich blijven inzetten voor een prettige en veilige woon- en leefomgeving!

Thijs van Zutphen
 Lijsttrekker Lijst Blanco
06-11812854