Home

Kort verslag commissie en raadsvergadering maart 2018

 

Herinrichting Populierlaan en Frans Halsstraat Veghel

Vorig jaar kaartte Lijst Blanco al aan dat de verkeerssituatie in deze straat niet eenduidig was. ‘De rotondes in deze straat zijn niet hetzelfde ingericht en dat schept onduidelijk en dit kan tot gevaarlijke situaties leiden’, aldus raadslid Luc van den Tillaart. Lijst Blanco stemde, net als alle andere partijen, in om in deze straat alle fietspaden in twee richtingen te maken. Ook de rotondes zullen nu voor fietsers in twee richtingen toegestaan worden en ze krijgen ook altijd voorrang op automobilisten.

 

Gemeentehuis Schijndel

Het gemeentehuis in Schijndel is sinds de fusie niet meer in gebruik. Er werd voorgesteld door het college om daar de bibliotheek, een klantcontactcentrum van de gemeente, de gemeentelijke kunstcollectie en economische dragers onder te brengen. Dit project kost onze gemeente ruim één miljoen euro extra. Naar onze mening heeft Schijndel met ’t Spectrum een heel goede plek waar het klantcontactcentrum en de bibliotheek gehuisvest kan worden. Dit is immers een multifunctionele ruimte waar volgens ons zoveel mogelijk publieke zaken kunnen en moeten worden geplaatst. Wat betreft onze kunstcollectie, die past wat ons betreft prima in het al bestaande museum in Schijndel: Het Jan Heestershuis. Vervolgens kunnen we het gemeentehuis verkopen wat ons jaarlijks vele vaste kosten scheelt en het levert nog wat op. Commerciële partijen kunnen ook prima voor ‘reuring’ zorgen in het centrum van Schijndel. Ten slotte stond in het coalitieakkoord dat de verkoop van het gemeentehuis van de voormalig gemeente Schijndel de voorkeur heeft. Helaas stemden alle partijen op alleen Lijst Blanco en Hart voor Schijndel na voor dit collegevoorstel.

 

Onderwijs

Er stonden deze raadsperiode vele verordeningen aangaande onderwijs op raadsagenda. Over het algemeen waren we hier positief over en hebben dan ook ingestemd met alle voorstellen. Echter is er veel te weinig speelruimte voor de gemeente om in onze verplichting te investeren. We moeten dus als gemeente investeren in onze onderwijshuisvesting en daarom lijkt het ons verstandig dat we zoveel mogelijk gebruik maken van MFA’s (multi-functionele accomodaties). ‘Het is dan zeer treurig om te lezen dat voor de Antonius van Padua school in Nijnsel een extra investering van 1.2 miljoen bovenop de reeds gereserveerde 3,5 mln nodig is om een plan uit te voren dat niet resulteert in een MFA. En dit terwijl  VV Nijnsel en het gemeenschapshuis De Beckart beide grote investeringen op de rol hebben staan om afzonderlijk van elkaar asbestdaken te vervangen. Het ideale moment één nieuwe mulitfuntionele accommodatie te realiseren,’ aldus fractievoorzitter Thijs van Zutphen in zijn betoog.