Home

Mogelijkheden voor jou!

Inspreken in commissievergadering

Voor burgers is het mogelijk om bij commissievergaderingen in te spreken over onderwerpen die geagendeerd zijn.

Een aantal voorwaarde hierbij zijn er wel, zo is de individuele spreektijd maximaal 5 minuten en de gezamelijke maximale spreektijd 30 minuten. Ook mag er niet ingesproken worden over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.

Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht dient u om uiterlijk 12:00 op de werkdag voorafgaande aan de dag van de vergadering dit kenbaar te maken aan de commissiegriffier onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst worden.

 

Aanhanger van de gemeente lenen

Gemeente Meierijstad heeft een zo genoemde ‘Klussenkar’.

Wilt u deze aanhanger lenen

voor opschoonacties in uw wijk of dorp?

Bel dan 0413-140413 (nummer van gemeente Meierijstad)

en vraag naar de mogelijkheden!

Bijwonen achterbanvergadering

Lijst Blanco vergaderd wekelijks met zijn achterban, wilt u deze vergadering een keer bijwonen? Neem gerust contact op via contact@lijstblanco.nl !

Bijwonen van raads- en commissievergaderingen, beeldvormende avonden en agendacommissie

De raads- en commissievergaderingen, beeldvormende avonden en agendacommissie zijn open voor publiek. Wanneer u een van dezen wilt bijwonen bent u uiteraard van harte welkom. In onze agenda op de hoofd pagina staan de data wanneer ze zullen plaatsvinden, doorgaans begint elke vergadering 19:30 u. Deze worden allen gehouden in Sint-Oedenrode aan het Burgemeester Wernerplein 1.

Live via internet volgen van raads - en commissievergadering (of terug kijken)

Via uw computer of ander apparaat wat met internet is verbonden kan live de raads- of commissievergadering gevolgd worden. Wanneer deze zijn staat op onze homepagina. De vergaderingen starten standaard 19:30 u. U kunt de livestream volgen door hier te klikken. Ook is hier het archief van vergaderingen te vinden.

Vergaderstukken en andere bijlagen lezen / inzien

Alle (niet vertrouwelijke) stukken die behandeld worden in de raads- of commissievergaderingen zijn kunt u vinden in de kalender die hier geopend kan worden. Selecteer een maand en klik op een vergadering om bij een overzicht van de stukken van de desbetreffende vergadering te komen.

Je kunt natuurlijk ook altijd even bellen!

Gemeente Meierijstad    0413-140413

Lijst Blanco                  06-11812854