Home

Thijs van Zutphen                               Fractievoorzitter

Op 10 mei 1997 ben ik in Veghel geboren, maar ik woon mijn hele leven al aan de Weievenseweg 17 in Nijnsel. Momenteel studeer ik fiscaal recht aan de Universiteit Tilburg, nadat ik zes jaar op het Zwijsen College in Veghel heb gezeten.

Al een lange tijd ben ik geïnteresseerd in politiek, maar er werkelijk aan deelnemen trok me niet. Totdat de fusie tussen Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode een feit was. Het besluit om te fuseren is op een slechte wijze genomen; er is veel te weinig gecommuniceerd met de burgers. Nu deze gemeente er dan toch is, is het tijd voor vers bloed. Nieuwe mensen zonder enige ballast met nieuwe inzichten zijn nodig om Meierijstad vooruit te helpen!

Luc van den Tillaart                                            Raadslid

Ik ben op 27 oktober 1996 geboren in Veghel, maar woon al mijn hele leven in Erp. Op het Zwijsen College in Veghel heb ik het vwo afgerond en momenteel studeer ik bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Mijn studie is dus niet specifiek op de politiek gericht, maar bepaalde onderdelen hebben wel raakvlakken. Zo is een gemeentelijke begroting niet wezenlijk anders dan die van bijvoorbeeld een bedrijf. De politiek komt niet altijd positief in het nieuws en er heerst onvrede onder burgers. Deze onvrede wil ik ombuigen door aan de politiek mee te gaan werken en mensen echt te helpen. De politiek in onze omgeving gaat veranderen, want de fusie is een feit en Meierijstad komt eraan. Dit is een perfect begin om de politiek in te gaan met jonge, frisse en vernieuwende mensen.

Lars van Asseldonk                             Burgercommissielid

Al mijn hele leven - 19 jaar – woon ik aan de Weievenseweg en ik ben van huis uit altijd betrokken geweest bij het dorpsleven van Zijtaart. Op het Zwijsen College in Veghel heb ik mijn diploma behaald en momenteel studeer ik bedrijfsmanagement aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven.

De afgelopen jaren heb ik meer interesse gekregen in de regionale politiek, bijvoorbeeld de procedures over de omleiding van de N279 en de samenvoeging van de 3 gemeentes trokken mijn aandacht. Als Lijst Blanco gaan wij voor meer transparantie en echte inbreng van de inwoners, wat ik een heel goed uitgangspunt vind en hoop dat we hier samen echt iets in kunnen bereiken. Doordat wij als partij nog geen verleden hebben willen wij open in de politiek staan, maar hard zijn wanneer het nodig is. We zeggen waar het op staat wanneer anderen ondoordacht handelen, ongeacht om welke persoon of partij het gaat.

Gail Toppenberg                                  Burgercommissielid

Op 28 mei 1997 ben ik geboren in Willemstad op Curaçao en toen ik tweeënhalf jaar oud was ben ik in Nijnsel komen wonen. Vervolgens ben ik een half jaar later verhuisd naar Sint-Oedenrode, waar ik nu nog steeds woon. Op zondag ben ik vaak te vinden bij hockeyclub MHC in Sint-Oedenrode waar ik sinds mijn zevende sport. Nadat ik op de Odaschool heb gezeten ben ik naar het Zwijsen College gegaan waar ik mijn vwo-diploma heb behaald. Momenteel ben ik bezig met mijn tweede jaar van de opleiding Psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Deze studie is niet direct gerelateerd aan de politiek maar met kennis over mensen en door goed te luisteren naar wensen en gevoelens van inwoners hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen in onze gemeente. Omdat ik met een volledig frisse blik zonder enige beïnvloeding kan kijken naar de problemen in onze gemeenten hoop ik een nieuwe invalshoek te kunnen laten zien waardoor Meierijstad een goede toekomst tegemoet kan gaan.

Gertjan Uphus                                     Burgercommissielid

Mijn naam is Gertjan Uphus, 30 jaar en woon samen met mijn gezin met veel plezier in het kerkdorp Boskant. Ik ben werkzaam bij een netbeheerder die verantwoordelijk is voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het elektriciteits-en gasnetwerk in Oost-Brabant.

Mensen kennen mij als een gedreven en ondernemende teamspeler. Samen met de leden van Lijst 7, Lijst Blanco wil ik mijn steentje bijdragen om te luisteren naar de inwoners van alle kernen in Meierijstad en om deze maatschappelijke punten om te zetten in tastbare en realistische oplossingen.  

Ik vind het belangrijk dat er in alle kernen op een eerlijke en evenredige manier verantwoorde keuzes worden gemaakt voor de inwoners. Daarnaast hoop ik, samen met de leden van Lijst Blanco, de politiek dichter bij de maatschappij te brengen! Wij willen politiek gaan bedrijven vanuit de inwoners.

Carlijn Geerdink                                  

Ik ben inmiddels twintig jaar en geboren en getogen in Veghel. Maatschappelijke problemen interesseerden me altijd al veel, vandaar dat ik nu Bestuurskunde studeer op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens deze studie leer ik onder andere hoe beleid op gemeentelijk niveau zo optimaal mogelijk gemaakt kan worden. Deze universitaire kennis wil ik graag inzetten voor de belangen van onze kersverse gemeente!

Ook ik merk dat de gemeente nog altijd het stereotype van ‘lamlendige bureaucratie’ bezit, zonder transparantie naar de burgers toe. Daarom ben ik oprecht van mening dat deze unieke partij een belangrijk aandeel kan leveren aan een beter Meierijstad. Met deze jonge mensen, vol ambitie en met de nieuwste kennis gereed, willen wij de fusie een vliegende start meegeven.

Laurens Verhagen

Na de Hogere Agrarische School in ’s-Hertogenbosch gevolgd te hebben, ben ik nu bijna 30 jaar werkzaam als agrarisch adviseur in de mengvoederindustrie. Tevens  heb ik nog een cursus Taxatie en Makelaardij gevolgd. Daarnaast ben ik mede-eigenaar van een agrarisch bedrijf.
In mijn vrije tijd ben ik onder andere jaren bestuurslid geweest van de plaatselijke paarden- en ponyvereniging. Ook ben ik bestuurslid geweest van de dorpsraad Nijnsel.

Al jaren volg ik de politiek op de voet, en nu wil ik een bijdrage gaan leveren aan Lijst 7, Lijst Blanco. Vooral de combinatie van jonge en meer ervaren mensen kan ik erg waarderen! Zaken die mij vooral aanspreken zijn voldoende aandacht voor de dorpskernen, met daarbij een actief verenigingsleven en voldoende aandacht voor het buitengebied, door de juiste combinatie van duurzame landbouw en recreatie. Hiervoor wil ik mij inzetten voor LIJST 7, LIJST BLANCO.

 

 

 

René van de Pol

Ruim 30 jaar ben ik nu werkzaam in de wegenbouw. De laatste 10-15 jaar in een leidinggevende functie als projectleider. In deze periode van leiderschap heb ik veel gezien hoe het wel moet en ook hoe het niet moet. Goed en succesvol leiderschap begint met een juiste inventarisatie van de problematiek en daarna een aantal oplossingen bedenken hoe het probleem het beste opgelost kan worden. Uit een aantal oplossingen alle voor en tegens op een rijtje zetten en dan gezamenlijk (in een team) een keuze maken met welke oplossing we het probleem succesvol gaan aanpakken.

Dit bovenstaande kun je ook heel goed toepassen in de politiek!

Lijst 7, Lijst Blanco maakt zich sterk om succesvol leiderschap toe te passen in hun partij door voor en tegens te benoemen en gezamenlijk tot een ideale oplossing te komen. Geen “geschreeuw en weinig wol” maar kordaat, duidelijk en verhelderend optreden.

Sterke punten van Lijst Blanco zijn: aandacht voor voldoende leef/woonruimte in de kleine kernen (voldoende bouwgrond) zodat jeugd in kleine kernen kan blijven wonen (uiteraard ook betaalbaar).

Daarnaast ook voldoende ruimte en zorg besteden aan senioren- en mantelzorgwoningen. En uiteraard ook goed kijken naar een zo rendabel en effectief mogelijke inzet van het WMO-budget, waar het op dit moment wel eens aan schort.

Onder het motto: “De jeugd heeft de toekomst”, met wat hulp en steun van ervaren mensen (senioren), denk ik dat Lijst Blanco in zijn partij de juiste mix van personen heeft zitten die hun mannetje kunnen staan in de lokale politiek in de nieuwe gemeente Meierijstad. En samen met u als kiezer moet dit goed komen.

 

Karli Vorstenbosch

Ik sta op nummer 14 op de kandidatenlijst van Lijst Blanco en wil me graag even voorstellen.
Mijn naam is Karli Vorstenbosch, ben 48 jaar oud, getrouwd en heb twee dochters van 13 en 16 jaar. Al mijn hele leven woon ik in Schijndel.
In het dagelijks leven ben ik bedrijfsleider bij A.H. Kooijmans en Zonen B.V. in Schijndel, een producent van gereedschapsstelen en groothandel in tuingereedschap en dergelijke.
Naast mijn werk vind ik het belangrijk om iets te doen voor de maatschappij, zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. In het verleden ben ik onder andere als bestuurslid actief geweest in het jongerenwerk bij Stichting Instuif de Kluis (“De Zwengel”).
Nu ben Ik nog voorzitter van wandelsportvereniging ALICO en organisator van de Avondvierdaagse in Schijndel. Mijn kandidaatstelling is de eerste stap in de richting van de politiek. Het mooie van Lijst 7, Lijst Blanco is dat we een frisse, jonge top hebben, die ervoor wil gaan. Die top heeft een achterban van jong en oud, waarvan een enkeling met politieke ervaring. Lijst Blanco wil echt gaan voor Meierijstad, de kandidatenlijst bestaat dan ook uit mensen uit alle delen van de gemeente.
 

 

 

Frans de Leest

Mijn naam is Frans de Leest, ik ben 76 jaar oud. Van beroep was ik slager. In Ossendrecht en Sint-Oedenrode heb ik slagerijen gehad. Veel mensen kennen mij ook van de Kinderboerderij. Ik was mede-oprichter en zat als penningmeester in het bestuur.
Jaren heb ik de politiek van Sint-Oedenrode gevolgd als achterbanlid van diverse Rooise partijen. Nu een aantal jonge, enthousiaste jongeren een nieuwe partij hebben opgericht, heb ik me bij hen aangesloten. Ik heb het programma gelezen en daar heb ik vertrouwen in. Zeker als ik bijvoorbeeld in de pers lees dat lijsttrekker Thijs van Zutphen de zorg hoog in het vaandel heeft staan. Als oudere wil deze groep jonge personen mede ondersteunen en daarom stem ik op Lijst 7, Lijst Blanco, voor uniek, nieuw en fris bloed in de gemeenteraad van de gemeente Meierijstad!

 

Hans van Thiel

Mijn naam is Hans van Thiel, ben al ruim dertig jaar aan het werk als rijinstructeur. Als ik tijd vrij kan maken zit ik graag op de fiets, ook om bepaalde doelen te bereiken. Ik werk graag mee aan iets nieuws, ben niet van ‘ja het zal wel’ (vastgekaderde standpunten en gebruiken, niks voor mij). Ik moet eerlijk bekennen dat ik me erop betrap dat ik vaak ook niet ben gaan stemmen voor de gemeenteraad (herkent U dit ook?) Stom, maar nu, in het geval van “Meierijstad”, moeten we meer belangstelling gaan tonen. Het is tijd voor vernieuwing! Tijd voor een frisse wind en een weerwoord. Duim omhoog voor Lijst Blanco!

 

Bart Coppelmans

Veghel ligt mij, Bart Coppelmans zeer na aan het hart, ik runde er ruim dertig jaren een keukenbedrijf. Een fusie maakt van mijn Veghel; Meierijstad, dit biedt ook perspectief.  Een nieuwe gemeente eist een frisse wind, de lijst Blanco is zich hiervan bewust. Er komen veel nieuwe kansen, hiervan willen wij dankbaar gebruik maken. Ons streven is een toegankelijk stadsbestuur, dat een open en eerlijk beleid voert met respect voor elke inwoner. Een uitstekende woonomgeving creëren is ons doel.

Wij gaan ervoor en kunnen dit alleen met uw steun.

 

 

Jan Verhagen

Ruim 35 jaar werkte ik in het basisonderwijs aan de Boschweg in Schijndel. Nu - alweer 9 jaar- heb ik een Solexverhuurbedrijfje in Rooi. Daarnaast was ik jarenlang gemeenteraadslid.

Mede door de vaak halsstarrige, oude politiek neemt de belangstelling van de burgers flink af. Jammer! Er worden immers belangrijke beslissingen genomen, die ons allen raken.

Denk onder meer aan veiligheid, zorg, sport, recreatie, bedrijvigheid, milieu en woningbouw.

De jeugdige mensen van Lijst Blanco willen een bijdrage leveren aan een beter Meierijstad. Ik ben ervan overtuigd dat zij enthousiast en betrokken te werk gaan!

Beste inwoners (jong en oud): Kijk gerust naar alle andere partijen.

Waar ziet u zo veel frisse, jonge, gedreven mensen aan de top van de lijst?

 

 

 

Paul van Zutphen

Mijn naam is Paul van Zutphen, ben 55 jaren jong en al 32 jaren samen met Jeanette. Samen hebben wij drie zonen: Thom, Ruud en Thijs. In 2004 ben ik slachtoffer geworden van een zwaar bedrijfsongeval en als gevolg daarvan ben ik sindsdien thuis en doe ik hier en daar vrijwilligerswerk. Politiek en overheid interesseren mij al sinds mijn jongste jeugd en onze Thijs is in dit opzicht hetzelfde als ik! Hij kwam afgelopen jaar op het idee om een nieuwe en unieke partij op te richten en ik steun hem en alle andere kandidaten van Lijst 7, Lijst Blanco van harte daar waar ik kan.

Bart van den Tillaart

Ik ben 51 jaar oud en al heel mijn leven woonachtig in Erp. Ik ben getrouwd en heb een gezin van 3 kinderen  waaronder Luc,  die ook lid is van lijst blanco. Ik werk nu al weer een 20 jaar in Schijndel bij A.H. Kooijmans & Zn BV als hoofd Administratie. Wij produceren gereedschapstelen en hebben een groothandel in oa tuingereedschap voor met name de professionele gebruiker.

Ik ben al sinds mijn 15e vrijwilliger bij diverse verenigingen in Erp: leider/ trainer, activiteiten commissie van voetbalvereniging RKVV Erp, penningmeester basketballclub BC Erp ’70 en penningmeester van korfbalvereniging de Korfrakkers. Kortom ik zet me graag in voor de medemens. Door deze functies ben ik al regelmatig met de ambtenaren en college van B en W van Veghel in contact gekomen.

Onlangs kwam mijn zoon met de mededeling: “Pap, ik ga in de politiek en wat vind jij ervan ? vroeg hij. Tot dat moment heb ik de politiek wel van op een afstand gevolgd maar niet erg fanatiek. Daarna heb ik met veel enthousiasme mijn zoon en overige jonge leden van lijst Blanco van dichtbij meegemaakt en ik kan je zeggen dat dit wel wat losmaakt. Ik heb niet de ambitie om op de voorgrond te treden maar wil erg deze jonge enthousiaste en vernieuwende mensen van lijst 7 ,lijst Blanco een steun in de rug geven door de ervaring die ik inmiddels heb opgedaan tijdens mijn werk en vrijwilligersactiviteiten in het verenigingsleven.

Ik hoop van harte dat lijst 7 een kans krijgt in de nieuwe gemeente en de nieuwe gemeente Meierijstad ook het imago krijgt van Jong, verfrissend en vernieuwend. Aan de punten waar lijst 7 zich sterk voor maakt, zal het niet liggen.

 

Eric van Zutphen

Ik ben geboren en getogen in Zijtaart en woon hier al mijn hele leven. Ik ben  getrouwd met Jacqueline en we hebben inmiddels samen 4 zonen.

Van beroep ben ik al vanaf mijn 19e werkzaam als varkenshouder en sinds 6 jaar hebben we een zeugenbedrijf met 500 zeugen  aan de Heisteeg in Zijtaart genaamd de Dalton Hoeve ,voor meer info hierover www.Zijtaart.nl\Daltonhoeve

Ik heb enige bestuurservaring  opgedaan als bestuurslid bij  de ruitersport van Zijtaart en ben 8 jaar  bestuurslid geweest bij de ZLTO afdeling Veghel met oa varkenshouderij en ruimtelijke ordening als portefeuillehouder. Nu ben ik  actief binnen het bestuur van coöperatie Mestac, een coöperatie vooral actief in Brabant en zoals de naam al zegt dit is een mest afzet coöperatie .

Een paar maanden terug werd ik benaderd met de vraag of ik interesse had om deze partij  lijst Blanco te ondersteunen. Na uitleg begreep ik dat deze partij vooral voorgegaan wordt door jonge mensen en ondersteund door mensen, met wat meer levenservaring. Het feit dat jongeren een partij oprichtten en zich bestuurlijk actief willen inzetten ,sprak mij enorm aan. Want waarom zouden we deze jonge mensen geen kans geven in de politiek, het is Uniek in de gemeente politiek, nieuwe ideeën ,verfrissende kijk op de politiek ,dit kan ik alleen maar ondersteunen.

Ondersteunen zal ik  vooral doen op de achtergrond ,met name over vraagstukken wat  betreft landbouw en ruimtelijke ordening.