Home

Kadernota 2019

 

Tijdens de raadsvergadering van maandag 2 juli hielden alle partijen haar algemene beschouwing over de kadernota. Dit is het belangrijkste document van het jaar waar de hoofdpunten van beleid en financiële kaders in staan voor het volgende jaar. Lijst Blanco vind dat er veel goede dingen in deze kadernota staan, maar er kunnen ook zeker dingen beter en daarom dienden wij vier amendementen in.

 

Geen 2% extra OZB-verhoging

In de kadernota stelt het College voor uit voorzichtigheid de extra ingeboekte inkomsten van de OZB van €350.000 te handhaven en bij het vaststellen van de begroting 2019 opnieuw te bezien en af te wegen. Lijst Blanco wilde alleen nu al vaststellen dat deze OZB verhoging er niet komt, want wij willen de belastingdruk zo laag mogelijk houden. De gemiddelde belastingdruk is in Meierijstad ook al 5% hoger dan het landelijk gemiddelde. Deze mogelijke 2% extra OZB verhoging spreekt ook tegen het coalitieakkoord. Uiteindelijk stemden alleen oppositiepartijen SP, Gemeentebelang Meierijstad en Hart voor Schijndel voor ons amendement. Zelfs de VVD, die altijd voor lage lasten pleitten, stemde tegen ons amendement en wacht liever tot de begrotingsbehandeling.

 

Structurele ondersteuning startende ondernemers

Het College stelt een ondersteuning voor startersinitiatieven in, maar wil dit afbouwen binnen 3 jaar omdat het dan zelfvoorzienend moet zijn. Lijst Blanco stelde voor om deze 50.000 euro die bedoelt is voor een efficiënte startersadviesstructuur te continueren voor een langere periode. Er kan dan later altijd nog worden afgewogen of dit geld nodig is, maar wij willen graag startende ondernemers ondersteunen. Startende ondernemingen leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de lokale economie. Wij kregen voor deze continuering van ondersteuningen voor starters alleen steun van Hart voor Schijndel, D66 en Gemeentebelangen Meierijstad.

 

Aantrekken WO-opleidingen

Het College is voornemens om, samen met ondernemers en onderwijs in Meierijstad en de omgeving om bepaalde (beroeps)opleidingen op MBO- en HBO-niveau naar Meierijstad te halen. Ook willen ze het huidige aanbod graag behouden. Wij zijn hier heel blij mee, maar waarom stokt de ambitie bij HBO-niveau? Fractievoorzitter Thijs van Zupthen gaf aan ook mogelijkheden voor WO-opleidingen te zien die in het teken staan van food, feed en logistiek. De wethouder en meerdere andere partijen vonden dit helaas een stap te ver gaan. Lijst Blanco ziet het juist als een uitgelegen mogelijkheid om Meierijstad op de kaart te zetten en jongeren hier te behouden.  

 

Overgangsregeling sportverenigingen

Tot slot wilde Lijst Blanco ook een overgangsregeling voor sportverenigingen instellen om de grote verschillen in te ontvangen subsidies geleidelijk te laten verlopen. De wethouder gaf al meerdere malen aan maatwerk te willen verrichten. Ze bleef alleen ‘vaag’ door te zeggen dat een overgangsregeling een mogelijkheid is. Lijst Blanco wil dat deze overgangsregeling er ook daadwerkelijk komt en dat we niet in de term van ‘mogelijkheid’ blijven hangen. De keuze om wel of niet een overgangsregeling in te stellen is namelijk onderdeel van de kader stellende rol van de raad. De andere partijen vonden het maatwerk dat de wethouder wil gaan toepassen voldoende. Het feit is nu wel dat we al raad hier nu geen controle meer op hebben.

 

We hebben dus helaas niet heel veel succes met onze amendementen gehad, maar we hebben op een aantal terreinen ons punt duidelijk gemaakt. We hebben ook nog aandacht gevraagd voor de ontsluiting van Den Dubbelen aan de noordzijde. Door de nieuwe verbindingsweg N 279 Kelkdonk – bedrijventerrein Veghel west wordt de verkeersproblematiek namelijk maar deels opgelost. De wethouder gaf aan dat ze al bezig zijn met een onderzoek om de noordzijde van het bedrijventerrein te ontsluiten.

 

Tot slot stonden er meerdere punten in waar Lijst Blanco blij mee is. Zo komt er bijvoorbeeld een vrachtwagenparkeerplaats in Veghel en wordt er veel geïnvesteerd in de vervanging van wegen. Ook worden verkeersmaatregelen geüniformeerd zoals de rotondes waar Luc van den Tillaart, toen nog commissielid, al aandacht voor vroeg. Uiteindelijk stemde de hele raad, op de SP en D66 na, in met de kadernota 2019.