Home

Raadsvergadering 13-07-2017

 

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces stond op het programma. In september gaan we weer verder. Dit betekent dat het eerste halfjaar van Lijst Blanco in de gemeenteraad van Meierijstad erop zit. Na de zomer zal Carlijn Geerdink uit Veghel commissielid worden van Lijst Blanco als vervanger van Luc van den Tillaart. Ze is tijdens de afgelopen raadsvergadering beëdigd. Verder stond ‘Megastal’ Verhagen op het programma.

 

Vestiging intensieve veehouderij Lieshoutseweg in Nijnsel

De gemeenteraad van Meierijstad heeft ingestemd met de verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwvestiging van intensieve veehouderij aan de lieshoutseweg in Nijnsel. Dit betekent dat de raad moet aangeven of de wethouder de omgevingsvergunning mag verlenen als er wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Team Meierijstad (9 vd 11 leden), CDA, VVD en Gemeentebelang Meierijstad stemden voor het voorstel van het College. Het gaat om een aanvraag van nieuwvestiging van intensieve veehouderij van bijna 18.000 varkens. Wij hadden als voornaamste reden om het af te wijzen dat een nieuwvestiging echt niet kan wanneer er vele stallen leeg staan. Deze nieuwvesting draagt natuurlijk niet bij aan het oplossen van het VAB-beleid. Wij worden gevraagd om op een goede ruimtelijke ordening te toetsen. Wij vinden het niet te rijmen dat als er vele stallen leeg staan en amper naar alternatieve locaties is gekeken dat je dan spreekt van een goede ruimtelijke ordening. Door de PvdA, SP, Hart voor Schijndel en D66 werden voornamelijk de gezondheidsrisico’s aangehaald. Het blijft opmerkelijk dat in de campagne CDA en Team Meierijstad (zelfs in verkiezingsprogramma) zeggen dat ze tegen de stal zijn, maar als puntje bij paaltje komt dat ze dan toch voor stemmen. Alleen fractievoorzitter Janine Heisterkamp en raadslid Peter Verbraak van Team stemden tegen. Uiteindelijk stemden 22 raadsleden voor en 12 tegen.

Dat de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft wil nog niet zeggen dat de stal er ook al zeker gaat komen, maar dat is nu wel veel dichterbij gekomen. Tegenstanders van de stal, Reaktiegroep Bleieven, hebben aangegeven dat ze dit tot een rechtszaak laten leiden.

 

Spreektekst Lijst Blanco over megastal

Bestemmingsplan wijziging  Van Zutven Pater van den Elzenlaan 15

Voor de voormalig gemeente Veghel moesten we vijf aangevraagde bestemmingsplanwijzigingen vaststellen. Met vier van deze konden we gemakkelijk instemmen, maar met de wijziging van Pater van den Elsenlaan 15 hadden we meer moeite. Het gaat hierbij om een uitbereiding van een bestaand bedrijf genaamd Van Zutven. Dit bedrijf verpakt en bewerkt soja en graanproducten, maar ook melkpoeder.  Het bedrijf is gevestigd op agrarisch grondgebied, maar is wel gelegen tegen het bedrijventerrein de Amert aan. Een omwonende was fel tegen de uitbereiding van het bedrijf.

Tijdens de commissie hadden we al vragen gesteld over de milieucategorie, de handhaving en wat voor soort bedrijf het is. Er was namelijk de discussie of het wel een agrarisch hulpbedrijf was en of het niet op het industrieterrein thuishoort. De activiteiten waren deels industrieel, maar het grootste deel agrarisch verwant en de zwaardere milieucategorie vormde geen belemmering doordat het een ondergeschikte activiteit was.

Een tijd geleden is het bedrijf Van Zutven afgebrand en hoe verveld dit ook is, het zorgde wel voor nieuwe kansen. Wij vertrouwen erop dat de wethouder in gesprek gaat met de ondernemer en de omwonende zodat het bedrijf op een betere manier kan worden ingericht, waardoor de bezwaarmaker minder last van de hoge silo’s heeft. De ondernemer gaf ons aan echt van goede wil te zijn en te kijken naar een andere plek voor de silo’s. De vertraging die zou ontstaan door het schrappen van deze bestemmingsplan wijziging zou de ondernemer onnodig opgehouden. Dit is uiteindelijk onze reden geweest om het amendement van Hart voor Schijndel en de SP niet te steunen en dat we achter de woorden van Coen Hendriks (CDA) gingen staan. Uiteindelijk haalde het amendement het niet doordat 18 raadsleden tegen stemden en 14 voor. Twee leden van wederom Team Meierijstad stemden namelijk tegen het amendement en daardoor ging deze bestemmingsplanwijziging door. De ondernemer kan dus verder en de wethouder moet aan de slag om samen met de ondernemer en de omwonenden tot een betere inpassing van het bedrijf te komen.

 

Koersbepaling WSD

De WSD heeft na invoering van de participatie wet een aantal pilots uitgedacht voor gemeentes binnen hun zorg gebied. Lijst Blanco kon zich volledig aansluiten bij het voorstel met de pilot ‘participatiebedrijf’. Waar gesproken werd over 2 verschillende pilots, Sint-Oedenrode en Schijndel, was Lijst Blanco mindere enthousiast. Inwoners van Meierijstad moeten gelijkwaardig behandelt worden naar onze mening en mogen niet benadeeld worden door de keuze voor verschillende pilots.

 

Behalve deze punten hebben we nog meerdere bestemmingsplannen gewijzigd, de jaarrekeningen vastgesteld en de uitgangspunten van de begroting. We zijn als Lijst Blanco erg kritisch op de extra OZB-verhoging van 2% bovenop de indexering van 2% elk jaar. In het coalitieakkoord stond dat de lasten van de burgers niet omhoog zouden gaan, maar dat gaat nu dus wel gebeuren.

Het was de laatste raadsvergadering voor de zomer. In september gaan we weer met volle moet ertegenaan.