Home

Raadsvergadering 6 april 2017

• Initiatief voorstel afschaffen ICT vergoeding raadsleden

Samen met SP is Lijst Blanco al een tijdje bezig geweest met dit voorstel. Wanneer het voorstel aangenomen zou zijn verviel voor raadsleden de mogelijk beroep te doen op een ICT vergoeding van 18 euro per maand. Echter zou de verordening ook zo aangepast worden dat commissieleden de vergoeding automatisch ontvangen, dit omdat zij geen algemene omkostenvergoeding krijgen.

• Motie vreemd aan de orde van de dag m.b.t. Landbouwbeleid

In samen werking met D66 heeft Lijst Blanco een motie opgesteld betreffend het landbouwbeleid. Het idee hiervan was om voor 1 januari 2018 een integraal en activerend lokaal landbouwbeleid te ontwikkelen waar bij economie, duurzaamheid, volksgezondheid, dierenwelzijn, millieu en recreatie in balans zijn.

Reacties van Lijst Blanco op ander moties of amendementen zijn hier te vinden

 

Raadsvergadering 9 maart 2017

• Lijst Blanco krijgt toezegging m.b.t. VAB-beleid

Lijst Blanco heeft groot ingezet op het aanstaande probleem met vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). De urgentie lag hoog bij dit onderwerp omdat onlangs bleek dat Meierijstad koploper is op dit gebied in de zin van het aantal m2 wat de komende jaren vrij zal komen. Vanuit het college van B&W is er toegezegd dat dit beleid nog voor de zomer in de raad zal komen!

 

Raadsvergadering 19 januari 2017

• Betoog fractievoorzitter Lijst Blanco

In deze vergadering draaide het voornamelijk om het coalitieakkoord en bijbehorend college, bij deze kunt u de reactie van Lijst Blanco doorlezen.

 

Raadsvergadering 2 januari 2017

• Amendement 1

Voor Lijst Blanco staan inwoners altijd op 1. Met dit amendement wilde Lijst Blanco het mogelijk maken om als belanghebbende in te kunnen spreken bij een raadsvergadering.

• Amendement 2

Lijst Blanco vindt het onrechtvaardig wanneer raadsleden niet aanwezig zijn bij een raadsvergadering, maar toch de volledige vergoeding ontvangen. Landelijke wetgeving geeft aan dat er tot maximaal 20% ingehouden mag worden wanneer een raadslid niet aanwezig is. Lijst Blanco is voor invoering hiervan in de gemeente wetgeving van Meierijstad.

• Amendement 3

Lijst Blanco wil voorkomen dat het college eventueel beslissingen neemt, waarvoor zij door de raad bevoegd zijn, die zij anders behandeld zouden hebben. Daarom wilde zij dat het college bij politiek gevoelige zaken verplicht* zou zijn de raad alvorens in te lichten.

*Het college heeft al een inlichtingen plicht maar Lijst Blanco wil dit, net als eerder in Sint-Oedenrode het geval was, opnemen in de delegatie regeling.