Home

Antwoord van het college omtrent rotondes!

‘Het college realiseert zich dat niet alle rotondes in de gemeente Meierijstad voldoen aan de landelijke richtlijnen en er dus aanpassingen aan de rotondes nodig zijn.’ We zijn blij dat het college zich dit realiseert en ons standpunt deelt. Verder zijn ze van mening dat de uitvoering van rotondes verschillend kan zolang het past binnen de richtlijnen van het CROW. De verschillende rotondes in Veghel zijn dus acceptabel zolang ze maar voldoen aan de richtlijnen. Er is hier maatwerk nodig. Wij vinden het echter nog steeds onacceptabel en verwarrend dat fietsers bij de ene rotonde van één kant voorrang krijgen en bij de rotonde verderop van twee kanten. De mobiliteitsvisie van Meierijstad inclusief uitvoeringsbeleid moet nog worden opgesteld in afstemming met de omgeving. Wij zullen hierbij aandringen dat wij de situatie in Veghel onacceptabel vinden.

Klik hier voor de vragen en volledige antwoorden