Home

Visie Lijst Blanco

Dichtbij

Wij willen altijd dicht bij de mensen staan. Raadsleden vertegenwoordigen de inwoners, dus zonder korte lijnen kunnen wij nooit ons werk doen. Daarom willen wij toegankelijk zijn. Je kunt ons altijd via mail of op Facebook bereiken, maar misschien is het veel belangrijker dat je de lijsttrekker kunt bezoeken op zijn adres Weievenseweg 17 in Nijnsel of kunt bellen op 06-11812854. Geen vraag is te gek, wij zijn er voor jullie!

Iedereen

Voor alle inwoners van Meierijstad willen wij de belangen behartigen. Van Boskant tot Boerdonk en van Schijndel tot Mariaheide, wij zijn er voor elke bewoner. Iedereen moet een gelijke kans krijgen en zich prettig en vooral gehoord voelen in onze gemeente!

Flexibel

Lijst Blanco stelt zich flexibel op. We werken met alle partijen samen, maar spreken ook alle partijen aan wanneer bepaalde zaken niet gaan zoals het zou moeten. We wijzen geen moties af louter ‘omdat ze vanuit andere  fracties komen’ en zijn niet milder tegenover een wethouder ‘omdat deze ons goed gezind is’. Zulke beweegredenen leggen de politiek lam en daar doen we niet aan mee. We bekijken de situatie vanuit de feiten en baseren ons oordeel enkel en alleen daarop.

Duurzaam

Bij alle voorstellen is het vanzelfsprekend dat het duurzaamheidaspect sterk wordt meegewogen. We werken immers aan de toekomst: niet alleen voor onszelf maar zeker ook voor de wereld na ons. Aldus staat de lange termijn centraal bij Lijst Blanco. Niet nu even snel plan goedkeuren ‘om positief in beeld te komen’, maar kijken of het de gemeente in de toekomst nog steeds goed doet. Partijen moeten over hun eigen zittingsperiode heen durven kijken en zich niet laten remmen doordat ‘de volgende verkiezingen eraan komen en men later nog wel ‘samen in de coalitie overweg moet kunnen’. Geven en nemen is inherent aan politiek, maar de inzet van dat geven en nemen moet de manier zijn waarop een plan ingevuld wordt en niet de hoe later ‘het coalitieakkoord opgesteld wordt’ of welke partij ‘een wethouder mag leveren’.

Praktisch

Bovenal is Lijst Blanco praktisch. In een gemeente moet de nadruk liggen op snel en efficiënt handelen en uitgebreide discussies over de ‘identiteit van een motie’; of deze niet ‘te links’ is of teveel neigt naar ‘de rechterkant van het politieke spectrum’ mogen de zaak niet vertragen. Ook de begroting moet praktisch bekeken worden. Met gemeenschapsgeld moet voorzichtig omgegaan worden en grote projecten moet men zeer zorgvuldig benaderen. ‘Een plan van meer dan een miljoen, is niet gauw te doen!’