Home

Lijst Blanco doet mee aan de verkiezingen zonder naamaanduiding, oftewel we doen mee ‘met een blanco lijst’. Dit houdt in dat de term ‘Lijst Blanco’ op 23 november NIET op het verkiezingsformulier zal komen te staan. De reden waarom wij ervoor hebben gekozen om niet onze naam te registeren is tweeledig. Allereerst past het principe van een blanco lijst goed bij ons. Blanco staat voor onbeschreven en dat is wat wij zijn; geen ballast, jong, fris en vernieuwend. Verder zijn er aan het registreren van een naam enkele, vrij kostbare, procedures verbonden. Om een naam te mogen registreren, moet je namelijk als partij een vereniging oprichten. Aldus moet er een notariële akte opgemaakt worden, moeten statuten opgesteld worden, een bestuur aangesteld worden en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel plaatsvinden. Aangezien wij een nieuwe partij zijn die door jonge mensen is opgericht, wilden wij de kosten laag houden. Daarom hebben wij deze stap overgeslagen. Als gevolg komt het stembiljet er met betrekking tot onze lijst zo uit te zien:

Nummer 7

 

1: T.P.M. van Zutphen